X. zjazd SFS

30/06/2016 10:48
02/07/2016 10:48

Podujatie venované 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

Termín konania

5. - 6. september 2019

Miesto konania

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, Bratislava

Počet kreditov

15

Téma podujatia

Quo vadis scientia pharmaceutica.

Súčasťou X. Zjazdu SFS budú aj odborné prednášky jednotlivých sekcií:

  • XLV. lekárnické dni SFS Milana Lehkého hlavná téma: "Možnosti ovplyvnenia neurodegeneratívnych ochorení liekmi" a 34. sympózium o Nových liekoch
  • 8. pracovná konferencia klinickej farmácie pod názvom "Klinická farmácia v slovenských podmienkach"
  • 48. konferencia Syntéza a analýza liečiv
  • Sympózium dejín farmácie 
  • 37. Technologické dni SFS
  • 21. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv

Dôležité termíny

  • 31. máj 2019 - posledný termín na zaslanie prihlášky aktívnej účasti (viac informácií nájdete TU)
  • 30. jún 2019 - posledný termín pre rezerváciu pasívnej účasti (prihlášku nájdete TU)

Registrácia pasívnych účastníkov

Prihlásiť sa je možné:

Súčasťou úspešnej registrácie je úhrada registračného poplatku do 30. júna 2019.

Registračný poplatok

Aktívna účasť   bez poplatku
Pasívna účasť   50 EUR
Registrácia na mieste   60 EUR

Kontaktná osoba: Lenka Májeková, majekova@farmi-profi.sk, +421 915 293 610

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na majekova@farmi-profi.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet

Názov účtu FARMI-PROFI, spol. s r.o.
Číslo účtu SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol 05092019
Konštantný symbol 0308 - pri platbe cez internet banking

V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica) je potrebné uviesť meno osoby/ osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Poplatok zahŕňa účasť na odbornej časti, program, prenájom priestorov, potvrdenia o účasti s kreditovým hodnotením SLeK (za aktívnu alebo pasívnu účasť). Registračný poplatok je nenávratný.

Na stiahnutie

Generálny partner

Mediálni partneri

Lekárnik

Dôležité termíny

« 2019 »
« apríl
máj
jún »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2