Pripravný výbor

Prezident zjazdu

Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

Odborní garanti

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH., MBA. MSc (HTA)

PharmDr. Mária Göböová, PhD.

PharmDr. Vlasta Kákošová

PharmDr. Desana Matúšová, PhD.

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

Viceprezident

prof. RNDr. Daniel Grančai, PhD.

RNDr. Roman Smieško

Členovia

PharmDr. Lucia Černušková, CSc.

doc.PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Danica Bošanská

Mgr. Lenka Vasiľová

PharmDr. Monika Fedorová

Mgr. Patrik Bilanin

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

RNDr. Klára Gardavská, CSc.

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

PharmDr. Jana Minichová, MBA

PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.

PharmDr. Peter Stanko

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH.

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

RNDr. Tibor Zonnenschein


Návrh zloženia panelu

zástupca SFS - Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident SFS

zástupca MZ SR - MUDr. Peter Musil, generálny riaditeľ odboru liekovej politiky, RNDr. Jozef Slaný, PhD.

zástupca SLeK - PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

zástupca FaF UK - prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK

zástupca ŠÚKL-u - PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., riaditeľka

Generálny partner

Mediálni partneri

Lekárnik

Aktuality

Rozmery posterov

Pridané: 25. júl 2019

Rozmery posterov na podujatí: 100 x 80 cm (výška x šírka)

Dôležité termíny

« 2019 »
« október
november
december »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1