O aktívnej účasti

V prípade záujmu o aktívnu účasť (prednáška, poster) pošlite abstrakt príspevku do 31. mája 2019 na adresu:

doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta,
Katedra organizácie a riadenia farmácie,
Kalinčiaková 8, 832 32 Bratislava
fulmekova@fpharm.uniba.sk

Prednášky

S možnosťou využitia prezentačnej audiovizuálnej techniky:

  • multimediálny dataprojektor
  • PC s programom MS PowerPoint

Postery

Rozmery posterov sú max. 120 x 80 cm (výška x šírka)

Abstrakty (prednášky a postery)

Kvôli prideľovaniu kreditov Slovenskou lekárnickou komorou je potrebné, aby každý autor pred konaním akcie zaslal stručný abstrakt (v rozsahu max. dvoch A4) doc. RNDr. Magdaléne Fulmekovej najneskôr do 31.5.2019. Bez tohto abstraktu komora nepridelí podujatiu kredity!

Abstrakty budú uverejnené vo forme zborníka vo Farmaceutickom obzore.

Štruktúra abstraktu: vzor priložený (podľa pokynov pre prispievateľov do Farmaceutického obzoru).

Stručné abstrakty sa posielajú elektronicky vo forme dokumentu MS Word ako príloha e-mailovej správy na adresu: fulmekova@fpharm.uniba.sk.

Generálny partner

Mediálni partneri

Lekárnik

Dôležité termíny

« 2019 »
« marec
apríl
máj »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5